Arbets- och miljömedicinskt höstmöte i Uppsala 14-15 November 2018

Framtidens forskning inom arbets- och miljömedicin

Datum: ons, 2018-11-14 till tors, 2018-11-15
Arrangör : Svenska Läkaresällskapets sektion för arbets-och miljömedicin (ARM)
Värd : Arbets- och miljömedicin i Uppsala.
För mer information se: http://www.ammuppsala.se/hostmote