Arbets-och miljömedicinskt vårmöte i Umeå 14-15 maj 2020

Välkommen till arbets-och miljömedicinskt vårmöte i Umeå 14-15 maj 2020, Tema: Hållbarhet

Mötet riktar sig till medarbetare inom företagshälsovård, arbets-och miljömedicinska enheter samt till personer som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin. Vid konferensen tas teman upp som bl. a. rör unga i arbetslivet, riskbedömning, arbete i kyla, samverkan i arbetsmiljöarbetet och hälsoeffekter av luftföroreningar. Det blir ett spännande forum för kunskapsspridning och nätverkande.

Gå in och anmäl dig på: http://www.varmote2020.se

Arbetsmiljöverkets ställningstagande kring tillämpning av krav på utbildning och medicinska kontroller vid termisk nedbrytning som frisätter monoisocyanater

Arbetsmiljöverket har den 7/10 2019 gjort ett ställningstagande kring tillämpning av krav på utbildning och medicinska kontroller vid termisk nedbrytning  som frisätter monoisocyanater.

Själva ställningstagandet innebär att Arbetsmiljöverket inte kommer ställa krav på utbildning och medicinsk kontroll med tjänstbarhetsintyg om man endast exponeras för monoisocyanater.

Exempel på situationer då detta har en påverkan:
• när nytt isolermaterial av mineral- och stenull bränns av på värmeverk,
• vid upphettning av proteininnehållande livsmedel och
• vid avbränning av hornvävnad på kalvar.

Detta ställningstagande gäller i avvaktan på arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om vanliga arbetsmiljörisker träder i kraft.

Ställningstagandet i sin helhet finns att ladda ner här.

 

SYMF förmöte 12 november i anslutning till det Arbets- och miljömedicinska höstmötet i november 2019

Den 13-14 November går det arbets- och miljömedicinska höstmötet av stapeln.

Mer information med program, anmälan samt information om hotell finns på följande länk.

Notera att det finns begränsat antal förbokade hotellrum så anmäl så snart som möjligt.

 

Eftermiddagen dagen innan själva höstmötet (12 november kl 13-17) så går SYMF förmöte av stapeln. Detta möte är tänkt att vara en samlingsplats för oss hygieniker där gemensamma intressen och utvecklande idéer kan diskuteras.

Program ser ut som följande:

 

SYMFs höstmöte för medlemmar 2019-11-12

Plats: Lokal Berguven på Universitetssjukhuset i Örebro. F-huset våning 1 ingång F1. Ingång F1 ligger mittemot informationen vid huvudentrén på sjukhuset.

 

13:00-13:20 Välkommen och info från styrelsen Pernilla Wiebert
13:20-13:40 Utbildning av nya hygieniker Anna Dahlman Högberg
13:40-14:00 Certifiering Håkan Tinnerberg
14:00-14:30 Gränsvärdesarbetet efter SCOEL Linda Schenk
14:30-15:00 Fikapaus
15:00-16:30 DNEL istället för OEL i riskkommunikationen? Introduktion och diskussioner Linda Schenk
16:30-17:00 Sammanfattning av diskussionerna och hur vi går vidare Linda, Pernilla, Håkan

 

Efter mötet blir det gemensam middag på restaurang för de som vill.

 

 

 

Styrelsen hoppas att så många som möjligt har möjlighet att komma på SYMF förmöte samt hela höstmötet.

Ses i November!

 

 

Seminarium 23 oktober: Hantering av kemiska risker vid urlastning av sjöfartscontainrar

Inbjudan till seminarium kring:

Hantering av kemiska risker vid urlastning av sjöfartscontainrar

Plats:               IMM-salen, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Nobels väg 13, Stockholm

Tid:                   23 oktober kl 13:00 – 16:30

Anmälan:         urban.svedberg@ki.se

Ur innehållet:  – vilka flyktiga ämnen är vanligast?
– exponeringsnivåer och hälsorisker
– praktiskt verktyg för provtagning
– lämpliga analysmetoder
– olika typer av ventilering
– ny praktisk och säker metod för förebyggande ventilering

Bakgrund

Drygt en och en halv miljon containrar hanteras i Sverige varje år. Omkring en halv miljon av dessa inbegriper öppning och urlastning. En container är ett slutet utrymme vilket innebär att eventuella luftföroreningar inte vädras ut. Öppning/urlastning kan därför medföra en risk för allvarliga hälsoeffekter om det finns rester av fumiganter (ovanligt), dvs gasningskemikalier tillsatta för att skydda godset från skadeangrepp under frakten, eller om flyktiga kemiska ämnen avgått från godset (vanligt). De flesta som går in i containrar gör idag detta utan kännedom om riskerna och hur de kan åtgärdas.

Varför seminarium?

Vi vill på detta sätt sprida kunskap och tankar om hur man kan förbättra säkerheten vid urlastning av containrar. Vi räknar med en givande diskussion och att många deltagare delar med sig av egna erfarenheter och funderingar. Seminariet baseras på de kunskaper vi tagit fram via projekten Farliga kemiska ämnen i containrar – förekomst, nivåer, utvädring och yrkesmässig exponering (med stöd från AFA Försäkring) och Ventilering av farliga flyktiga ämnen i sjöfartscontainrar (med stöd från Forte).

Dokumentation från mötet kommer att göras tillgängligt på webben.

Skicka gärna inbjudan vidare till andra som du tror kan vara intresserade.

Välkommen!

Urban Svedberg
Senior forskare, kemist
urban.svedberg@ki.se
0733-525405
Gunnar Johanson
Professor, toxikolog
gunnar.johanson@ki.se
08-524 877 52

 

 

SYMF årsmöte och medlemsmöten i maj 2019 – Uppdaterad 25/4

I samband med det Arbets- och miljömedicinska vårmötet som går av stapeln i Göteborg 16-17 maj 2019 kommer SYMF årsmöte samt två medlemsmöten att arrangeras av SYMF.

Årsmötet 16 maj

Årsmötet sker den 16 maj kl 17:00 (innan konferensmiddagen) i lokalen Byggmästaren 2 på Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg.

Handlingar skickades ut till medlemmarna den 10/4.

Vid frågor kontakta SYMF styrelse (förslagsvis sekreterare Stefan Ljunggren via stefan.ljunggren@regionostergotland.se)

Medlemsmöten 15 maj

Dagen innan årsmötet och själva konferensen (den 15 maj) arrangeras medlemsmöten. Dessa medlemsmöten fungerar som diskussionsforum/utbildningstillfälle där vi kan komma tillsammans för att diskutera viktiga frågor och leda fram yrkeshygien/miljöhygien.

Plats för medlemsmöte är Wallenberg konferenscenter som ligger på Medicinareberget (Medicinaregatan 20) nära AMM Göteborg. Närmaste hållplats är Medicinaregatan (spårvagn) näst närmast är Sahlgrenska huvudentré (spårvagn och bussar). Lokalen heter Antarktis. Arrangörerna av vårmötet har bidragit med bild på byggnaden via följande läk så man känner igen byggnaden: http://www.amm.se/varmote/program/ .

Föreslagen dagordning är som följer:

Kl 13-15

  • Löneenkäten
  • Överprofession
  • Förberedda ”Laget-runt presentationer”. En person per arbetsplats visar med några ppt-bilder (max 10 min)
    • pågående verksamhet
    • idéer till nationella projekt och samordning kring aktuella exponeringar, även utanför AMM

Kl 15-17

  • Certifiering
  • Kvalitetssäkring av hygienikerarbetet (inriktning yrkeshygien)
  • Diskussion om riskbedömningar

 

Efter mötet så är det gemensamt samkväm med mat och pub för de som vill.

Önskar man deltaga vid medlemsmötet den 15 maj så meddela gärna styrelsen (helst via stefan.ljunggren@regionostergotland.se) senast den 8 maj om detta. Detta är för att arrangörerna ska veta antalet som deltar. Samtidigt kan ni anmäla ert intresse om ni vill med och äta.

 

Mer information

Mer information om själva vårmötet finns att finna på följande länk: arbets- och miljömedicinska vårmötet.

 

SYMF styrelse

Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön 10-12/9 + 26-27/11 2019

Höstens mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön är öppen för registrering.

Denna sker i år i Uppsala den 10-12/9 + 26-27/11 2019.

Sista anmälningsdag är 30 Augusti 2019. Notera att det är begränsat antal platser och att kursen kan bli full innan sista anmälningsdag. (Notering 10/6 2019. Kursen är för närvarande full men det finns möjlighet att ställa sig på en kö-lista)

Mer information samt länk till anmälan hittar du på:

http://www.ammuppsala.se/utbildningar/matutbildning-kemiska-och-fysikaliska-faktorer-i-arbetsmiljon-10-129-26-2711

 

 

SYMF styrelse