Kommande mätutbildningar

De arbets- och miljömedicinska enheterna i Sverige erbjuder en utbildning om hur man mäter kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön. Den 7-9 november gavs för andra gången kursen “Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön”, ett arrangemang av SYMFs utbildningsnätverk. Efter tre inledande teoridagar i Örebro ska deltagarna nu genomföra en mätuppgift som ska presenteras när kursen fortsätter under två dagar i februari.

Nästa kurs går i Göteborg den 17-19 april samt 11-12 september. Länk till anmälan finns här.