Kommande mätutbildningar

De arbets- och miljömedicinska enheterna i Sverige erbjuder en utbildning om hur man mäter kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön. I november 2018 gavs för femte gången kursen “Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön”, ett arrangemang av SYMFs utbildningsnätverk. Efter tre inledande teoridagar i Lund vid AMM Syd ska deltagarna nu genomföra en mätuppgift som ska presenteras när kursen fortsätter under två dagar i februari 2019.

 

Nästa kurs planeras att ges i november 2019 i Linköping eller Uppsala. Länk till anmälan kommer du att hitta här några månader innan kursen börjar.