Kontakta oss

Aktuellt
Kontakta oss
Länkar
Medlemssida
Om SYMF
Policydokument
Certifiering


Hem
In english

Kontaktperson för SYMF är Lena Andersson

Hon nås enklast via e-post:

lena.andersson4@regionorebrolan.se.

eller under nedanstående adress:

Lena Andersson

Universitetssjukhuset Örebro
Arbets- och miljömed kliniken
701 85 Örebro

Kontaktuppgifter till övriga styrelsemedlemmar återfinns på medlemssidan.

SYMF:s postgironummer 233635-2

 
symf logo liten

Senast uppdaterat 2015-01-14