Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön 10-12/9 + 26-27/11 2019

Höstens mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön är öppen för registrering.

Denna sker i år i Uppsala den 10-12/9 + 26-27/11 2019.

Sista anmälningsdag är 30 Augusti 2019. Notera att det är begränsat antal platser och att kursen kan bli full innan sista anmälningsdag. (Notering 10/6 2019. Kursen är för närvarande full men det finns möjlighet att ställa sig på en kö-lista)

Mer information samt länk till anmälan hittar du på:

http://www.ammuppsala.se/utbildningar/matutbildning-kemiska-och-fysikaliska-faktorer-i-arbetsmiljon-10-129-26-2711

 

 

SYMF styrelse