SYMF årsmöte och medlemsmöten i maj 2019

I samband med det Arbets- och miljömedicinska vårmötet som går av stapeln i Göteborg 16-17 maj 2019 kommer SYMF årsmöte samt två medlemsmöten att arrangeras av SYMF.

Årsmötet 16 maj

Årsmötet sker den 16 maj kl 17:00 (innan konferensmiddagen). Stående punkter inkluderar bland annat val av nya representanter samt godkännande av ekonomisk- och verksamhetsberättelse samt budget för kommande år. Handlingar till mötet kommer att skickas ut till medlemmarna i början/mitten av april. Om ni som medlemmar vill ta upp en fråga eller motion ska detta vara SYMF sekreterare tillhanda senast den 4 april. Dessa skickas via stefan.ljunggren@regionostergotland.se.

Medlemsmöten 15 maj

Dagen innan årsmötet och själva konferensen (den 15 maj) arrangeras två medlemsmöten. Dessa medlemsmöten fungerar som diskussionsforum/utbildningstillfälle där vi kan komma tillsammans för att diskutera viktiga frågor och leda fram yrkeshygien/miljöhygien.

I år kommer medlemsmötet att delas i två delar:

  • Kl 13-15 så öppnas för frågor som rör både yrkes- och miljöhygien.
  • Kl 15-17 så fokuseras programmet till yrkeshygien då miljömedicin har en parallell session.

Program för medlemsmöten kommer att komma inom relativt snar framtid. Om du har en fråga/diskussionspunkt så meddela oss gärna i styrelsen så ska vi se om vi kan få in det i schemat.

 

Mer information

Mer information om själva vårmötet finns att finna på följande länk: arbets- och miljömedicinska vårmötet.

 

SYMF styrelse