SYMFs höstmöte 16-17 oktober 2018, Örebro

SYMF har beslutat att återuppta traditionen med höstmöten. Historiskt har SYMF haft två möten per år, dels vårmötet där vi är en av många intressenter och dels ett höstmöte. Höstmötet var förr välbesökt och väldigt yrkeshygieniskt, ibland med riktigt nördiga diskussioner om skillnader i dammprovtagning med olika provtagare och dylikt. Många gånger hade vi också ett intressant studiebesök i samband med höstmötet. Deltagandet på höstmötena blev dock med tiden allt mindre. När våra vänner läkarna beslutade sig för att starta upp höstmöten (hösten 2015) under ARMS (läkaresällskapets sektion för arbetsmedicin och omgivningsmiljö) paraply så hängde vi på. På det första höstmötet hade vi vissa delar bara för SYMF och andra delar tillsammans med läkarna. Nu finns en känsla av att vi skulle behöva ha vårt eget möte igen och därför arrangerar SYMF ett höstmöte 16-17 oktober i Örebro!

Inriktningen på höstmötet kommer att vara på vår profession. Vi kommer att diskutera vad vi gör, vad som styr oss och hur vi kan påverka för att förbättra arbetsmiljön för så många som möjligt. Vad finns för nätverk, hur kan vi hjälpa varandra, och hur sprider vi information för att det ska ge bästa möjliga effekt. Vi kommer också att diskutera utbildningsfrågor och relevant forskning. Programmet är gjort för att så många medlemmar som möjligt ska finna det intressant och vi hoppas på många deltagare utanför klinikerna för effektivt nätbyggande och för att förstå hur vi kan ha maximal nytta av varandra för bästa möjliga effekt – minska arbetssjukdomarna.

För att åstadkomma detta har vi bjudit in flera jätteduktiga talare som kommer att föreläsa dag 1 och som kommer att ge oss perspektiv. Vi har lyckats få hit Martie van Tongeren, en av de mest betydelsefulla yrkeshygienikerna i Europa just nu. Han har i flera år arbetat på IOM i Edinburgh (ni vet IOM-provtagaren för inhalerbart damm), men är nu professor i Manchester. Han är ursprungligen skolad i Nederländerna där de antagligen har den bästa yrkeshygeinikerutbildningen i världen. Han har långt fler än 100 publikationer, har varit med i flera stora EU-projekt och sitter också med i styrelsen för Annals of Work Exposure and Health (tidigare Annals of Occupational Hygiene). Vidare kommer Tuulia Svanehav från Sandvik som har arbetat med hur den europeiska lagstiftningen påverkar oss i Sverige och hon kommer att ge oss inblick i hur ett stort svenskt företag arbetar med yrkeshygieniska frågor på europeisk nivå. Professor Gunnar Johansson, som är Sveriges representant i flera internationella kommittéer bland annat SCOEL (europeiska gränsvärden) kommer att föreläsa om hur olika gränsvärden hänger ihop och vad vi har för möjligheter att påverka underlag till gränsvärden och de faktiska gränsvärdena. Avslutningsvis kommer professor Maria Albin att diskutera medicinens och forskningens behov av mått på exponering för att förebygga och förstå både gamla och nya risker.

Seniorhygieniker och professor Håkan Westberg kommer inleda första dagens program.

Anmälan kan ske från mitten av augusti. Mer information om program och anmälan kommer ni hitta på SYMFs hemsida framöver.

 

Lena Andersson, AMM Örebro

Pernilla Wiebert, CAMM