Uppdaterad: SYMFs höstmöte 16-17 oktober 2018, Örebro (inkl länk till anmälan)

SYMFs höstmöte i Örebro 16-17 oktober 2018

SYMF välkomnar till höstmöte med temat Exponering och risk i teori och praktik – hur kan vi påverka?

Vårt arbete som arbets- och miljömedicinare, yrkeshygieniker,
arbetsmiljöingenjörer och miljökonsulter styrs alltmer av internationella exponerings- och riskbedömningssystem. Exponeringsscenarios, DNELs (alternativa hygieniska gränsvärden) och utökade säkerhetsdatablad (eSDS) används i dag. Hur påverkas vårt arbetsmiljöarbete av detta?

Föreläsare
SYMFs höstmöte bjuder in professor Martie van Tongeren, Universty of Manchester, för att belysa EUs cancerdirektiv, olika exponerings-scenarios (Stoffenmanager, ART, ECETROC TRA) i relation till mätningar och risk. Miljöansvarig på Sandvik, Tuulia Svanehav, beskriver de exponerings och riskbedömningssystem som används vid hårdmetalltillverkning och professor Gunnar Johansson, IMM, redovisar hygieniska gränsvärden, DNELs och våra möjligheter att påverka underlag och nya gränsvärden. Professor Maria Albin, CAMM, belyser våra behov av exponeringsmått för gamla och nya risker – hur kan AMM-kliniker arbeta mer förebyggande?

Vi ägnar vår andra dag till svensk arbetshygien och miljökonsultarbete, vårt nuläge, olika arbetsgrupper som vi har igång i dag och kvalitetsaspekter på labb- och konsultverksamhet. Vi tar också upp information, utbildning och forskning.

För alla som arbetar med exponering och risk. Välkommen!

Anmälan

(Sista dagen för anmälan är 28 september)

 

Lena Andersson, AMM Örebro

Pernilla Wiebert, CAMM