Kommande konferenser

  • Arbets-och miljömedicinskt vårmöte i Umeå 20-21 maj 2021, Tema: Hållbarhet. Mötet riktar sig till medarbetare inom företagshälsovård, arbets-och miljömedicinska enheter samt till personer som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin. Vid konferensen tas teman upp som bl. a. rör unga i arbetslivet, riskbedömning, arbete i kyla, samverkan i arbetsmiljöarbetet och hälsoeffekter av luftföroreningar. Mer information och anmälan (efter sommaren) finns på: http://www.varmote2020.se
  • 12th IOHA (International Occupational Hygiene Association) International Scientific Conference, kallad IOHA2021 går av stapeln den 11-15 september 2021, helt virtuellt. Information finns via konferensens hemsida.
  • American Industrial Hygiene Exposition & Expo (AIHce), 24-26 maj, 2021, Dallas, TX, USA – helt eller delvis online, https://www.aihceexp.org/
  • 33rd International Congress on Occupational Health, 6-11 februari 2022 Melbourne Australien. https://www.icoh2021.org