Kommande konferenser

  • Arbets- och miljömedicinska Vårmötet 2019 i Göteborg den 16-17 maj 2019. För mer information se www.amm.se/varmote
  • Europeisk Aerosolkonferens 2019, 25-30 augusti, Göteborg. För mer information och anmälan se https://eac2019.se/