Kommande konferenser

  • Arbets-och miljömedicinskt vårmöte i Umeå 20-21 maj 2021, Tema: Hållbarhet. Mötet riktar sig till medarbetare inom företagshälsovård, arbets-och miljömedicinska enheter samt till personer som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin. Vid konferensen tas teman upp som bl. a. rör unga i arbetslivet, riskbedömning, arbete i kyla, samverkan i arbetsmiljöarbetet och hälsoeffekter av luftföroreningar. Mer information och anmälan (efter sommaren) finns på: http://www.varmote2020.se

  • 12th IOHA (International Occupational Hygiene Association) International Scientific Conference, kallad IOHA2020, går av stapeln den 21-26 Augusti 2021 i Daegu, Korea. Information finns via officiell poster och konferensens hemsida.
  • 33rd International Congress on Occupational Health, 21-26 March 2021 Melbourne Australien. 1:a utlysningen finns på följande länk.