Kommande konferenser

  • Occupational & Environmental Health Society (OEHS, medlem i IOHA) konferens går av stapeln 19-20 mars 2020 i Singapore. Information kring konferensen finns på följande länk, därtill finns även information om kurser (professional development courses, PDC) som anordnas i anslutning på följande länk.
  • Arbets-och miljömedicinskt vårmöte i Umeå 14-15 maj 2020, Tema: Hållbarhet. Mötet riktar sig till medarbetare inom företagshälsovård, arbets-och miljömedicinska enheter samt till personer som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin. Vid konferensen tas teman upp som bl. a. rör unga i arbetslivet, riskbedömning, arbete i kyla, samverkan i arbetsmiljöarbetet och hälsoeffekter av luftföroreningar. Mer information och anmälan finns på: http://www.varmote2020.se

  • 12th IOHA (International Occupational Hygiene Association) International Scientific Conference, kallad IOHA2020, går av stapeln den 17-22 oktober 2020 i Daegu, Korea. Information finns via officiellt nyhetsbrev och konferensens hemsida.
  • 33rd International Congress on Occupational Health, 21-26 March 2021 Melbourne Australien. 1:a utlysningen finns på följande länk.