Kommande konferenser

Arbets-och miljömedicinskt vårmöte i Umeå 20-21 maj 2021, Tema: Hållbarhet. Mötet riktar sig till medarbetare inom företagshälsovård, arbets-och miljömedicinska enheter samt till personer som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin. Vid konferensen tas teman upp som bl. a. rör unga i arbetslivet, riskbedömning, arbete i kyla, samverkan i arbetsmiljöarbetet och … Fortsätt läsa Kommande konferenser