Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön

De Arbets- och miljömedicinska enheterna i Sverige erbjuder en utbildning om hur man mäter kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön. Kursen ges framöver en gång om året vid någon av de Arbets- och miljömedicinska enheterna. Plats och datum: Under 2020/2021 sker utbildningen vid två platser: Umeå Del 1: 8–10/9 2020 samt Del 2: 2–3/2 2021 Linköping  … Fortsätt läsa Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön