Analys av elementärt kol

Från och med den 1 september 2021 kan Arbets- och miljömedicin i Göteborg ta emot beställningar för analys av elementärt kol som ett mått på exponering för diesel. Detta är nu högaktuellt då det från och med 2023 kommer att finnas ett nytt gränsvärde för diesel i luft på 50 ug/m3. Gränsvärdet är ett bindande EU-gränsvärde. Detta gränsvärde är dock starkt ifrågasatt och både Nederländerna och Danmark har beslut om att gränsvärdet i respektive länder ska vara 10 ug/m3. Beställningar och förfrågningar av dessa analyser kan göras på följande e-postadress: su.matteknik@vgregion.se