Årets SYMF-are 2022!

Kerstin Karlsson, arbetsmiljöingenjör med eget företag i Söderköping blev utsedd till årets SYMF-are 2022. Gå gärna in och läs motiveringen och hennes tack med fina reflektioner kring arbetet med arbetsmiljö!

Kerstin Karlsson med diplom och blommor efter SYMFs årsmöte

SYMF Årsmöte 11 maj

Innan årsmötet bjuder SYMF på lunch – Kom ihåg att anmäla dig till årsmötet, vidare information om tid och plats för lunchen kommer!

Anmäl dig här!

Årsmötet startar kl 12.30 – lokal meddelas senare

Efter årsmötet kommer vi ha ett medlemsmöte

  • Håkan Tinnerberg återkopplar en sammanställning från MYNAK gällande innehåll i platsannonser för arbetsmiljöingenjörer, vad det är för kompetens som efterfrågas i annonserna.

Tid för diskussion

  • Lena Andersson informerar om Utbildningsnätverket
    Tid för diskussion vad SYMF har för förväntningar på nätverket
  • Exponeringsnätverket ställer frågan: Exponeringskoder – är det praktiskt och något vi borde utveckla?

Tid för diskussion

Om något ytterligare nätverk önskar ge en kort information kommer det finnas tillfälle till det, meddela Maria Assenhöj  maria.assenhoj@regionostergotland.se

Mötet avslutas kl 14.30

Årsmöte 11 maj kl 12:30 i Uppsala

SYMF årsmöte 2022 kommer att äga rum onsdag den 11 maj kl. 12:30 i Uppsala. Det är dagen innan det Arbets- och Miljömedicinska vårmötet i Uppsala 12-13 maj.

– Lokal kommer att meddelas senast i början av april tillsammans med att aktuella handlingar skickas ut.

– Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30 mars.

I händelse av att det fortfarande finns restriktioner på grund av covid-19 kommer mötet att hållas digitalt samma tid. Mer information kommer om det blir aktuellt.  

Hoppas att vi ses i Uppsala!

/ SYMFs styrelse

Dags att nominera årets SYMF:are

Nu är det dags att nominera årets SYMFare! Syftet med priset är att lyfta fram en medlem som har gjort en betydande insats inom yrkes- eller miljöhygien i Sverige.

Exempel på en sådan insats kan vara utvecklande av en ny metod, att man bidragit med en god idé, genomfört ett intressant projekt, skapat ett nätverk för någon arbets-/miljöhygienisk frågeställning, gjort en fantastisk preventiv insats etc. Det skall dock vara något relativt aktuellt som gjorts eller uppnåtts.

Passa på att nominera en kollega eller SYMF-kontakt som har gjort något extra bra inom SYMF:s intresseområde.

Skicka din nominering med namn, arbetsplats, projekt/insats och motivering senast 28 feb 2022 till maria.assenhoj@regionostergotland.se. Styrelsen granskar om kandidaterna motsvarar ovanstående kriterier. Om minst två lämpliga kandidater finns kommer medlemmarna få göra en omröstning. Vinnaren presenteras på årsmötet 2022.

Exponeringsbedömning för kemiska, biologiska och fysikaliska riskfaktorer

På fredag, 15/10, är sista dag att anmäla sig till kursen ”Exponeringsbedömning för kemiska, biologiska och fysikaliska riskfaktorer” som ges av Göteborgs universitet. Kursen kommer huvudsakligen att ges på distans, med undervisning på tisdagar. Det kommer att genomföras laborationer och arbetsplatsbesök på plats i Göteborg sammanhängande under tre arbetsdagar. Mer information hittar ni här eller kontakta kursansvarig Håkan Tinnerberg.