Dags att nominera årets SYMF:are

Nu är det dags att nominera årets SYMFare! Syftet med priset är att lyfta fram en medlem som har gjort en betydande insats inom yrkes- eller miljöhygien i Sverige.

Exempel på en sådan insats kan vara utvecklande av en ny metod, att man bidragit med en god idé, genomfört ett intressant projekt, skapat ett nätverk för någon arbets-/miljöhygienisk frågeställning, gjort en fantastisk preventiv insats etc. Det skall dock vara något relativt aktuellt som gjorts eller uppnåtts.

Passa på att nominera en kollega eller SYMF-kontakt som har gjort något extra bra inom SYMF:s intresseområde.

Skicka din nominering med namn, arbetsplats, projekt/insats och motivering senast 28 feb 2022 till maria.assenhoj@regionostergotland.se. Styrelsen granskar om kandidaterna motsvarar ovanstående kriterier. Om minst två lämpliga kandidater finns kommer medlemmarna få göra en omröstning. Vinnaren presenteras på årsmötet 2022.

Exponeringsbedömning för kemiska, biologiska och fysikaliska riskfaktorer

På fredag, 15/10, är sista dag att anmäla sig till kursen ”Exponeringsbedömning för kemiska, biologiska och fysikaliska riskfaktorer” som ges av Göteborgs universitet. Kursen kommer huvudsakligen att ges på distans, med undervisning på tisdagar. Det kommer att genomföras laborationer och arbetsplatsbesök på plats i Göteborg sammanhängande under tre arbetsdagar. Mer information hittar ni här eller kontakta kursansvarig Håkan Tinnerberg.

SYMFs medlemsmöte november 2021

Torsdagen den 18 november går SYMFs medlemsmöte av stapeln kl 13:00-15:00.

Vid mötet tar vi bland annat upp vad som händer på AMM-klinikerna och på andra yrkeshygieniska enheter (”Landet-runt”), i SYMFs nätverk och i certifieringsgruppen SYMC. Vi i den nya styrelsen kommer också presentera oss och vi planerar att bjuda in en extern föreläsare för en kort presentation. Är det något särskilt du vill ta upp? Meddela detta i anmälningsformuläret så tar vi med det som en punkt på agendan.

Mötet sker via Zoom och betalande medlemmar får en personlig inbjudan via mail. Om du saknar en inbjudan kan du kontakta styrelsen.

Sök SYMFs resestipendium!

SYMF brukar dela ut ett resestipendium om 5000 kr en gång per år. Stipendiet är ett bidrag till en medlem som vill delta i en kurs, konferens eller liknande inom SYMF:s intresseområde. På grund av pandemin delades inget resestipendium ut under 2020 men nu utlyser vi stipendium för 2021. Styrelsen anser att stipendiet också kan få täcka avgiften till en digital konferens. Passa därför på att skicka din ansökan till vår sekreterare Maria Klasson, maria.klasson@regionorebrolan.se, senast den 31 oktober 2021. Ansökan ska innehålla en beskrivning av syftet med resan, så att SYMF:s styrelse kan bedöma relevansen för föreningens medlemmar. Ansökan bör ej överstiga 1 A4 sida, i format Times New Roman, 12 pkt. Beslut lämnas senast under december månad. Bidraget ska sedan användas inom ett år från besked om beviljad ansökan. Mottagaren av bidraget förbinder sig också att skriva en redogörelse om 1-2 A4-sidor till nästkommande medlemsblad, efter att resan har genomförts.

Mer info om stipendiet finns på SYMFs medlemssidor

Analys av elementärt kol

Från och med den 1 september 2021 kan Arbets- och miljömedicin i Göteborg ta emot beställningar för analys av elementärt kol som ett mått på exponering för diesel. Detta är nu högaktuellt då det från och med 2023 kommer att finnas ett nytt gränsvärde för diesel i luft på 50 ug/m3. Gränsvärdet är ett bindande EU-gränsvärde. Detta gränsvärde är dock starkt ifrågasatt och både Nederländerna och Danmark har beslut om att gränsvärdet i respektive länder ska vara 10 ug/m3. Beställningar och förfrågningar av dessa analyser kan göras på följande e-postadress: su.matteknik@vgregion.se