Certifierade hygieniker

Här ser du en lista över alla certifierade yrkes- och miljöhygieniker.

Aktiva

Namn Företag Certifikat
Nr
Giltighet E-post
Håkan Tinnerberg Arbets- och miljömedicin, Lund 5 2020 E-post
Roger Olsson Arbets- & Miljöhygien AB, Hudiksvall 8 2021 E-post
Lennart Andersson Arbets- och miljömedicin, Örebro 11 2022 E-post
Marie Lewné Arbetsmedicin, IMM, KI, Stockholm 13 2021 E-post
Anna Dahlman-Höglund Arbets- och miljömedicin, Göteborg 15 2021 E-post
Ingrid Liljelind Yrkes- och miljömedicin, Umeå 17 2021 E-post
Pål Graff Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami) 19 2019 E-post
Bengt Ståhlbom Arbets- och miljömedicin, Linköping 20 2015 E-post
Lena Andersson Arbets- och miljömedicin, Örebro 22 2019 E-post
Pernilla Wiebert Centrum för Arbets- och miljömedicin, Stockholm 23  2021 E-post

Passiva

Namn Företag Certifikat
Nr
Giltighet E-post
Linnéa Lillienberg Arbets- och miljömedicin, Göteborg 1 19 juni 2011 E-post
Gun Nise 2 19 juni 2011
Peter Berg Arbets- och miljömedicin, Örebro 3 19 juni 2015 E-post
Hans Thulin KEMI Konsulten, Helsingborg 4 19 juni 2015 E-post
Per-Olof Söderström Arbetsmiljömätningar 6 4 maj 2012 E-post
Nils Plato Arbetsmedicin, IMM, KI,Stockholm 7 4 maj 2016 E-post
Håkan Westberg Arbets- och miljömedicin, Örebro 9 26 april 2013 E-post
Jens Melin Falkenberg Energi 10 20 juni 2010 E-post
Bengt-Gunnar Lilja TMV-Miljöteknik AB, Skövde 12 20 juni 2014 E-post
Ulf Bergendorf Arbets- och miljömedicin, Lund 14 19 maj 2013 E-post
Jan-Eric Karlsson Arbets- och miljömedicin, Lund 16 19 maj 2013 E-post
Kåre Eriksson Yrkes- och miljömedicin, Umeå 18 19 maj 2017 E-post
Susanna Lohman Haga Arbets- och miljömedicin, Göteborg 21 11 augusti 2015 (NYF)* E-post