Certifierade hygieniker

Här ser du en lista över alla certifierade yrkes- och miljöhygieniker.

Aktiva

Namn Företag Certifikat
Nr
Giltighet E-post
Håkan Tinnerberg Arbets- och miljömedicin, Lund 5 2024 E-post
Roger Olsson Arbets- & Miljöhygien AB, Hudiksvall 8 2025 E-post
Lennart Andersson Arbets- och miljömedicin, Örebro 11 2022 E-post
Anna Dahlman-Höglund Arbets- och miljömedicin, Göteborg 15 2025 E-post
Ingrid Liljelind Yrkes- och miljömedicin, Umeå 17 2025 E-post
Pål Graff Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami) 19 2023 E-post
Lena Andersson Arbets- och miljömedicin, Örebro 22 2023 E-post
Pernilla Wiebert Centrum för Arbets- och miljömedicin, Stockholm 23  2025 E-post
Therese Klang Arbets- och miljömedicin, Göteborg 24  2023 E-post
Katja Hagström Energi och klimat, Region Örebro län 25  2023 E-post
Stefan Ljunggren Arbets- och miljömedicin, Linköping 26  2023 E-post
Maria Lindén Scania AB 27  2026 Epost
Kerstin Karlsson Arbing AB 28  2026 Epost
Mattias Sjöström Centrum för Arbets- och miljömedicin, Stockholm 29  2026 Epost

Passiva

Namn Företag Certifikat
Nr
Giltighet E-post
Linnéa Lillienberg Arbets- och miljömedicin, Göteborg 1 2011 E-post
Gun Nise 2 2011
Peter Berg Arbets- och miljömedicin, Örebro 3 2015 E-post
Hans Thulin KEMI Konsulten, Helsingborg 4 2015 E-post
Per-Olof Söderström Arbetsmiljömätningar 6 2012 E-post
Nils Plato Arbetsmedicin, IMM, KI,Stockholm 7 2016 E-post
Håkan Westberg Arbets- och miljömedicin, Örebro 9 2013 E-post
Jens Melin Falkenberg Energi 10 2010 E-post
Bengt-Gunnar Lilja TMV-Miljöteknik AB, Skövde 12 2014 E-post
Marie Lewné Arbetsmedicin, IMM, KI, Stockholm 13 2021 E-post
Ulf Bergendorf Arbets- och miljömedicin, Lund 14 2013 E-post
Jan-Eric Karlsson Arbets- och miljömedicin, Lund 16 2013 E-post
Kåre Eriksson Yrkes- och miljömedicin, Umeå 18 2017 E-post
Bengt Ståhlbom Arbets- och miljömedicin, Linköping 20 2015 E-post
Susanna Lohman Haga Arbets- och miljömedicin, Göteborg 21 2015 E-post