Dags att söka SYMFs resestipendium

SYMF brukar dela ut ett resestipendium om 5000 kr en gång per år. Stipendiet är ett bidrag till en medlem som vill delta i en kurs, konferens eller liknande inom SYMF:s intresseområde. Styrelsen anser att stipendiet också kan få täcka avgiften till en digital konferens.

Nu utlyser vi stipendium för 2022! Passa därför på att skicka din ansökan till vår sekreterare Maria Klasson, maria.klasson@regionorebrolan.se, senast den 31 oktober 2021. Ansökan ska innehålla en beskrivning av syftet med resan, så att SYMF:s styrelse kan bedöma relevansen för föreningens medlemmar. Ansökan bör ej överstiga 1 A4 sida, i format Times New Roman, 12 pkt. Beslut lämnas senast under december månad. Bidraget ska sedan användas inom ett år från besked om beviljad ansökan. Mottagaren av bidraget förbinder sig också att skriva en redogörelse om 1-2 A4-sidor till nästkommande medlemsblad, efter att resan har genomförts.

Mer info om stipendiet finns på SYMFs medlemssidor