Hej alla medlemmar i SYMF!

SYMFs årsmöte kommer i år att hållas onsdagen den 3 maj klockan 16 i Stockholm i samband med årets Arbets- och Miljömedicinska vårmöte. Anmälan till SYMFs årsmöte (och andra förmöten) kommer att hanteras av CAMM. Mer information finns i det bifogade dokumentet.

  • Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut i slutet på mars.
  • Motioner till årsmötet måste ha kommit in till styrelsen senast 17 mars.

Vi har lokalen mellan 16 och 17:30 och räknar med att vi hinner ett kortare medlemsmöte direkt efter årsmötet. Hör gärna av er om ni har något ni vill presentera/ta upp/diskutera på medlemsmötet.

För er som inte är pensionärer vill vi passa på att påminna om medlemsavgiften för 2023. Endast betalande medlemmar och pensionärer har rösträtt vid årsmötet. Medlemsavgiften är på 200 kr och ska betalas in till plusgirokonto 23 36 35-2. Märk er inbetalning med namn & 2023 (Ex: Per Persson 2023) för att vi ska veta vem som betalat. Ni som använder er av en central betalningsfunktion var vänliga och försök få dessa att lämna ett meddelande enligt ovan.

Vänliga hälsningar

/SYMFs styrelse genom Per