Kommande konferenser

  • Arbets- och miljömedicinskt vårmöte, 25-27 april 2018 i Linköping

SYMF:s årsmöte är på onsdagen den 25 april kl 17-18, kallelse och handlingar skickas ut innan mötet.

onsdagen den 25 april kl. 09:30-11:30 förmöte om vibrationsdatabasen (Umeås AFA projekt).

torsdagen den 26 april kl. 17:00-18:00 medlemsmöte med följande punkter: 

– Vad pågår på de olika enheterna i landet och på andra arbetsplatser där YH/MH arbetar?

– Info om Kemsites öde

– Behövs fler utbildningar för YH/MH?

 

  • ICOH 2018 arrangeras i Dublin den 29 april – 4 maj 2018. För mer information se här.

 

  • AIHce 2018 arrangeras i Philadelphia, USA den 21-23 maj 2018. För mer information se här.

 

  • X2018 arrangeras i Manchester, Storbritannien den 24-26 september 2018. Deadline för abstrakt till muntlig presentation är den 30 mars samt den 30 maj för poster. För mer information se här.

 

  • SYMF:s höstmöte i Örebro 16-17 oktober 2018. Mer info kommer snart.

 

  • ARM:s höstmöte i Uppsala 14-15 november. För mer info se ARM:s hemsida.