Kurs om avancerade mätningar av luftföroreningar

Under hösten har Lena Andersson på AMM, Örebro och Ann-Beth Antonsson hållit i en kurs på KTH för yrkesverksamma om avancerade mätningar av luftföroreningar. Kursen har inriktats mot komplexa blandningar av luftföroreningar och mätningar som både kan användas för jämförelse med gränsvärden och som underlag för diskussion om åtgärder. Kursen kan vara av intresse också för SYMFs medlemmar.

Ann-Beth Antonssons reflektioner från kursen är publicerade på SYMFs sida Andra utbildningar. Nedan länk till kurssidan på KTH. Kursen kommer att ges även under 2023.

KTH | CH202V