Kvartsexponering och AV:s beslut att inte sänka gränsvärde

Idag (12 april) publicerades ett flertal artiklar i Arbetarskydd som handlar om AV:s beslut om att inte sänka gränsvärdet för kvartsexponering och bristen på respons på den skrivelse som SYMF samt flera andra företrädare för forskare och experter skickade till Arbetsmiljöverkets generaldirektör i denna fråga för över ett år sedan. Denna skrivelse tog sin början i AV:s beslut att inte sänka gränsvärdet för kvarts och den skrivelse i konsekvensutredningen som tonar ner betydelsen av gränsvärden för att minska hälsorisker. I artiklarna intervjuas bland annat Maria Albin vid CAMM men även enhetschef Jens Åhman vid AV.

 

Nedan finns länkar till de tre artiklarna som publicerats under dagen och som är läsvärda om man önskar veta mer:

https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/gap-mellan-praktik-och-kunskap-om-kvartsdamm-6954951

https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/inte-tillracklig-effekt-med-halverat-gransvarde-6954271

https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/parterna-kraver-svensk-expertgruppfor-gransvarden-6954275

 

Nedan är länk till den ursprungliga skrivelsen:

http://www.symf.nu/wp-content/uploads/2017/10/Skrivelse-kvarts-SYMF-180212-mindre.pdf

 

SYMF styrelse