Mätkursen i Linköping

Mätkursen åter igång

På grund av pandemin har AMM-klinikernas Mätutbildning haft ett tillfälligt uppehåll, men i mars 2021 startade vi upp en ny kurs med ett digitalt teoripass under tre dagar. I början av hösten kommer deltagarna att samlas under smittsäkra förhållanden i Linköping för ett praktiskt moment, då man får bekanta sig med olika typer av mätutrustning. Sedan genomför deltagarna en mätning på en arbetsplats och skriver en rapport som redovisas under det sista digitala momentet av kursen i slutet av året.

Tidpunkter för nästa kurstillfälle är ännu inte bestämt.

Mer information om aktuell mätkurs finns här:

Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön

eller på Region Östergötlands hemsida:

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/HMC/Arbets–och-miljomedicin/Utbildningar/Matutbildning-for-kemiska-och-fysikaliska-faktorer-i-arbetsmiljon/