Välkommen

Svensk yrkes- och miljöhygienisk förening är en förening för yrkesverksamma yrkes- och miljöhygieniker. Vi verkar för att upprätthålla och höja kompetensen inom vårt yrkesområde. I dag har föreningen cirka 140 medlemmar runtom i Sverige.

Aktuellt

Kvartsexponering och AV:s beslut att inte sänka gränsvärde

Idag (12 april) publicerades ett flertal artiklar i Arbetarskydd som handlar om AV:s beslut om att inte sänka gränsvärdet för kvartsexponering och bristen på respons på den skrivelse som SYMF samt flera andra företrädare för forskare och experter skickade till Arbetsmiljöverkets generaldirektör i denna fråga för över ett år sedan. Denna skrivelse tog sin början … Läs merKvartsexponering och AV:s beslut att inte sänka gränsvärde

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kvartsexponering och AV:s beslut att inte sänka gränsvärde

EUs gränsvärden för carcinogener i arbetsmiljön

EU-parlamentet har nyligen utfärdat ett direktiv för att skydda arbetare från exponering för carcinogener och mutagener i arbetsmiljön. Direktivet innehåller en lista med s.k. bindande gränsvärden för ett antal ämnen. Att gränsvärdet är bindande innebär att det inte får överskridas. Av särskild betydelse är att EU nu fastställer ett gränsvärde för avgaser från dieselmotorer. Gränsvärdet … Läs merEUs gränsvärden för carcinogener i arbetsmiljön

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för EUs gränsvärden för carcinogener i arbetsmiljön

Kolla gärna in Sektionen för Arbets- och miljömedicins nya hemsida

Sektionen för Arbets- och miljömedicin (ARM), som ingår som en del av Svenska Läkaresällskapet, är en förening som bland annat anordnar höstmöten där SYMFs medlemmar är välkomna. Föreningen syftar till att  främja arbets- och miljömedicinsk forskning och utveckling. Önskar man bli medlem så är alla yrkeskategorier välkomna i föreningen. De utlyser varje år stipendier till doktorander och … Läs merKolla gärna in Sektionen för Arbets- och miljömedicins nya hemsida

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kolla gärna in Sektionen för Arbets- och miljömedicins nya hemsida

Mätning av oljedimma – Förtydligande kring hygieniska gränsvärdet

En av SYMFs medlemmar gjorde styrelsen uppmärksam på att det i föreskriften om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) införts ett riktvärde för skärvätskor på 0,2 mg/m³ mätt som inhalerbar fraktion i not 43. I samma föreskrift finns också gränsvärden för oljedimma som har nivågränsvärde 1 mg/m³ och korttidsgränsvärde 3 mg/m³.  Dock saknas vilken partikelstorleksfraktion som avses. I … Läs merMätning av oljedimma – Förtydligande kring hygieniska gränsvärdet

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Mätning av oljedimma – Förtydligande kring hygieniska gränsvärdet

Nyheter

23/3. SweNanoSafe lanerar sin webbportal för säker hantering av nanomaterial. www.swenanosafe.se Portalen ska underlätta kommunikation och kunskapsutbyte om säkerhetsaspekter på nanomaterial. Den riktar sig till de som arbetar med eller är intresserade av nanomaterialens säkerhet för människa och miljö. Vårmötet i Linköping, 25-27 april 2018 SYMF:s årsmöte är på onsdagen den 25 april kl 17-18, kallelse och … Läs merNyheter

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nyheter

Aktuellt i media

Överläkaren: Förebyggandet av ohälsa är i fara. Läs artikeln här. Temanummer om nanomaterial i användbart! Läs här.   I senaste numret av tidskriften användbart! fortsätter diskussionerna om kvarts mellan SYMF:s ordförande och Arbetsmiljöverket. Nytt gränsvärde för kvartsdamm på gång Den 30 december 2015 publicerades en debattartikel i DN Debatt om Arbetsmiljöverkets passivitet leder till dödliga … Läs merAktuellt i media

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt i media

Remissvar från SYMF

2018 Skrivelse till Arbetsmiljöverket eftersom kvartsgränsvärdet inte sänks vid den kommande revideringen av föreskriften om Hygieniska gränsvärden. 2017 Remissvar till Arbetsmiljöverket angående den nya föreskriften om Kemiska Arbetsmiljörisker Kompletterande handling till Arbetsmiljöverket angående kvarts. Remissvar till Arbetsmiljöverket angående den nya Hygieniska gränsvärdesföreskriften. 2015 Remissvar till Arbetsmiljöverket angående den nya Hygieniska gränsvärdesföreskriften. 2014 Remissvar till Arbetsmiljöverket angående den nya Kvartsföreskriften. … Läs merRemissvar från SYMF

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Remissvar från SYMF

Labblista

På medlemssidan finns nu en länk till en lista från SLAMM (i form av en Excel-fil) med uppgifter om på vilka analyslabb olika arbetsmiljöanalyser kan utföras. Det rör sig huvudsakligen om laboratorier på arbets- och miljömedicinska kliniker, men även några andra arbetsplatser som har medlemmar i SYMF. Labblistan hittas under rubriken Medlemsinformation.

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Labblista

Om medlemsförteckningen

Du kan själv lägga in dina uppgifter i förteckningen. Du ansvarar själv för att uppgifterna som ligger i förteckningen är korrekta. Instruktioner för att logga in finns i medlemsbladet.

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Om medlemsförteckningen