SYMFs höstmöte 17-18 november i Göteborg

Glöm inte att boka in SYMFs höstmöte 17-18 november i Göteborg i era kalendrar!

Mötet kommer att vara lunch till lunch och temat kommer att vara Yrkeshygienisk Luftprovtagning. Alla detaljer är inte klara, men följande talare kommer att presentera under mötet:

Hilde Notö (Statens Arbeidsmiljöinstitutt, Norge) – Dammexponering i cementindustrin

Jorid Birkelund Sörli (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljö, Danmark) – Städsprejer

Axel Eriksson (Aerosolteknologi, IKDC, LTH) – Avancerade mättekniker

Malin Engfeld (AMM Syd) – Det nationella mätprojektet för kromVI – vad kan vi lära oss

Filip Bjurlid (AMM Örebro) – Vilka analyser genomförs vad gäller kemiska exponeringar i arbetsmiljön

Anne Farbrot (AMM Göteborg) – Utprovning av ny provtagare för izothiazolinoner

Mer information om tider, anmälan, avgift och innehåll kommer inom kort.

Hoppas vi ses den 17e!

/SYMFs styrelse och AMM Göteborg