SYMFs medlemsmöte november 2021

Torsdagen den 18 november går SYMFs medlemsmöte av stapeln kl 13:00-15:00.

Vid mötet tar vi bland annat upp vad som händer på AMM-klinikerna och på andra yrkeshygieniska enheter (”Landet-runt”), i SYMFs nätverk och i certifieringsgruppen SYMC. Vi i den nya styrelsen kommer också presentera oss och vi planerar att bjuda in en extern föreläsare för en kort presentation. Är det något särskilt du vill ta upp? Meddela detta i anmälningsformuläret så tar vi med det som en punkt på agendan.

Mötet sker via Zoom och betalande medlemmar får en personlig inbjudan via mail. Om du saknar en inbjudan kan du kontakta styrelsen.