Utbildning kring vibrationer 24-25 September

CAMM i Stockholm anordnar den 24-25 September en tvådagarsutbildning kring vibrationer.

Se mer detaljer samt anmälan via följande länk:

https://camm.sll.se/seminarier-och-utbildningar/kalendarium/vibrationer–ett-stort-problem-pa-vara-arbetsplatser/