Andra utbildningar

Kurs om avancerade mätningar av luftföroreningar
Under hösten 2022 har Lena Andersson på AMM, Örebro och Ann-Beth Antonsson, KTH hållit i en kurs på KTH för yrkesverksamma om avancerade mätningar av luftföroreningar. Kursen har inriktats mot komplexa blandningar av luftföroreningar och mätningar som både kan användas för jämförelse med gränsvärden och som underlag för diskussion om åtgärder. Ann-Beth Antonssons reflektioner från kursen kan läsas i hennes artikel Kurs om avancerade mätningar av luftföroreningar.

Kursen kommer att ges igen under 2023, för mer info se här.

Introduktionskurs i riskkommunikation, 14-15 mars 2023 i Örebro

Vilket ansvar har jag i kommunikationen om risker? Hur mycket bör jag berätta? Vad säger jag till media? Det är delar som kommer att tas upp under introduktionskursen i riskkommunikation.

Utbildningen anordnas gemensamt av Arbets- och miljömedicin i Örebro, Uppsala och Linköping och går av stapeln i Örebro den 14 till 15 mars. Sista anmälningsdag är den 17 februari 2023. Läs mer och anmäl dig här:

Riskkommunikation introduktionskurs • Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se)

Exponeringsbedömning för kemiska, biologiska och fysikaliska hälsorisker

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap för att täcka behov som finns inom svenskt arbetsliv rörande kemisk, fysikalisk och biologisk exponerings- och riskbedömning. Kursen ges av Göteborgs universitet och omfattar 15 hp. Läs mer här.

 

Tidigare kurser

Metaller och hälsa
Ges av AMM Göteborg.

Målgrupper: ST-läkare i Arbetsmedicin eller Arbets- och miljömedicin, företagsläkare,
yrkeshygieniker, arbetsmiljöingenjörer och andra läkare i behov av fortbildning. För STläkare behandlar kursen delmål C1, C2, C4, C6 och C11 (2015 års föreskrift).

Kursinnehåll: Kursen ger kunskap om exponering och hälsoeffekter av bland annat bly,
kadmium, kvicksilver och arsenik i arbets- och omgivningsmiljö, inklusive medicinska
kontroller vid arbete med vissa metaller. Genomgång sker även av krom, kobolt, mangan
och metaller i svetsrök. Risker med exponering under graviditet berörs under respektive
metallföreläsning. Exponering via inandning, hud och kost, samt metallanalyser, kommer
att behandlas. Yrkeshygieniker och läkare från hudkliniken går igenom utredning av
hudbesvär vid arbete med metaller och skärvätskor. Tillfälle ges också för diskussion av
patientfall och arbets- och miljömedicinska utredningar.
I kursen ingår även en förberedande hemuppgift. Efter kursen ska deltagaren kunna
medverka i riskbedömningar på patient- och gruppnivå avseende berörda metaller.
Kursintyg erhålls efter genomgången godkänd kurs.

Kursansvarig: Maria Wallin, överläkare, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.

Medverkande föreläsare: Pernilla Almerud, Naida Babic Mulic, Lars Barregård, Niklas
Forsgård, Lars Gerhardsson, Florencia Harari, Mihaly Matura, Håkan Tinnerberg, Maria
Wallin och Gunilla Wastensson.

Vid förfrågningar, kontakta kursadministratör Maria Andersson via e-post
maria.m.andersson@amm.gu.se eller telefon 0722-01 70 85.