Andra utbildningar

Arbets- och miljömedicin i Göteborg inbjuder till kursen Metaller och hälsa
Tid: Tisdag 3 maj 2022, kl. 9.30 – 16.30
Onsdag 4 maj 2022, kl. 8.30 – 16.00
Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20A, Göteborg.

Målgrupper: ST-läkare i Arbetsmedicin eller Arbets- och miljömedicin, företagsläkare,
yrkeshygieniker, arbetsmiljöingenjörer och andra läkare i behov av fortbildning. För STläkare
behandlar kursen delmål C1, C2, C4, C6 och C11 (2015 års föreskrift).

Kursinnehåll: Kursen ger kunskap om exponering och hälsoeffekter av bland annat bly,
kadmium, kvicksilver och arsenik i arbets- och omgivningsmiljö, inklusive medicinska
kontroller vid arbete med vissa metaller. Genomgång sker även av krom, kobolt, mangan
och metaller i svetsrök. Risker med exponering under graviditet berörs under respektive
metallföreläsning. Exponering via inandning, hud och kost, samt metallanalyser, kommer
att behandlas. Yrkeshygieniker och läkare från hudkliniken går igenom utredning av
hudbesvär vid arbete med metaller och skärvätskor. Tillfälle ges också för diskussion av
patientfall och arbets- och miljömedicinska utredningar.
I kursen ingår även en förberedande hemuppgift. Efter kursen ska deltagaren kunna
medverka i riskbedömningar på patient- och gruppnivå avseende berörda metaller.
Kursintyg erhålls efter genomgången godkänd kurs.

Kursansvarig: Maria Wallin, överläkare, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.

Medverkande föreläsare: Pernilla Almerud, Naida Babic Mulic, Lars Barregård, Niklas
Forsgård, Lars Gerhardsson, Florencia Harari, Mihaly Matura, Håkan Tinnerberg, Maria
Wallin och Gunilla Wastensson.

Pris (exkl. moms): 6 100 kr, som faktureras i efterhand. Kursmaterial, luncher och fika,
samt gemensam middag på kvällen 3 maj, ingår. Platsantalet är begränsat.

Anmälan och förfrågningar: Anmälan (bindande) senast 25 mars 2022 via elektroniskt formulär. Vid förfrågningar, kontakta kursadministratör Maria Andersson via e-post
maria.m.andersson@amm.gu.se eller telefon 0722-01 70 85.