Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön

De Arbets- och miljömedicinska enheterna i Sverige erbjuder en utbildning om hur man mäter kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön. Kursen ges framöver en gång om året vid någon av de Arbets- och miljömedicinska enheterna.

Plats och datum: Under 2021 sker utbildningen delvis digitalt pga pandemin.

Del 1 9-11/3 2021. Del 2 är 1,5 dagar i augusti (v 34) i Linköping, därefter finns tid att göra en arbetsplatsmätning som redovisas under sista delmomentet i december (v 49).

Anmälan: Anmälan är stängd.

Syfte/målsättning: Kursen syftar till att höja kompetensen hos arbetsmiljöingenjörer/konsulter vad gäller att planera, utföra och rapportera arbetsmiljörelaterade mätningar inom de kemiska och fysikaliska områdena. Grundkunskaper inom det kemiska/fysikaliska arbetsmiljöområdet krävs, liksom kännedom om aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket. På kursen får deltagarna kännedom om lämpliga mätmetoder inom respektive område, med möjlighet att testa olika mätinstrument i mindre grupper. Mellan kursens två avsnitt (3 + 2 dagar) ska kursdeltagaren genomföra en egen arbetsmiljömätning och skriva en mätrapport. I samband med mätuppgiften får alla en coach att diskutera mätstrategi och lämplig mätmetod med. Mätrapporterna presenteras under del två av kursen.

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna ha kunskap inom följande områden:

  • mätstrategi
  • bullermätningar
  • vibrationsmätningar
  • mätning av partikelburna luftföroreningar
  • mätning av gaser och ångor
  • vad en mätrapport ska innehålla
  • riskkommunikation

Målgrupp: Arbetsmiljöingenjörer/konsulter/yrkeshygieniker som behöver förbättra sina kunskaper om arbetsmiljömätningar.

Tid: Kursdel I, teori: 3 heldagar

Kursdel II, praktik: 2 heldagar
Kursdel III, redovisning av mätning:1 heldag

För godkänd kurs krävs deltagande i alla kursdelar, samt en godkänd mätrapport från egen genomförd mätning. Vid behov hjälper kursledningen till med att förmedla kontakt för lämplig mätning.

Plats: Digitalt och Arbets- och miljömedicin i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala eller Örebro.

Kursavgift: 10 000 kronor. I avgiften ingår dokumentation, samt lunch och kaffe vid de moment då vi träffas på plats.

Efter genomförd utbildning erhåller deltagare ett kursintyg. Deltagarantalet är begränsat.

 

Vill du veta mer kan du också kontakta den yrkeshygieniker som finns på din närmaste arbets- och miljömedicinska enhet:

Göteborg Cert. yrkeshygieniker Anna Dahlman-Höglund (anna.dahlman-hoglund@amm.gu.se)
Linköping Yrkeshygieniker Maria Assenhöj (maria.assenhoj@regionostergotland.se)
Lund Yrkeshygieniker Jakob Riddar (jakob.riddar@skane.se)
Stockholm Cert. yrkeshygieniker Pernilla Wiebert (pernilla.wiebert@sll.se)
Umeå Yrkeshygieniker Bodil Björ (bodil.bjor@vll.se)
Uppsala Yrkeshygieniker Helena Fornstedt (helena.fornstedt@akademiska.se)
Örebro Cert. Yrkeshygieniker Lena Andersson (lena.andersson4@regionorebrolan.se)