Vägen Framåt – Hur AMM-kliniker, Arbetsmiljöverket och Företagshälsovården ska verka för minskade vibrationsskador

AMM-enheterna, AV och FHV har gjort en gemensam överenskommelse om vilka ansvarsområden var och en har det gäller arbetet för att minska vibrationsskadorna som kallas “Vägen framåt”.

Detta har sammanställts i form av en broschyr som nås via länken nedan.

Broschyr för Vägen Framåt.