Kontakta oss

Kontaktperson för SYMF är Per Ersson.

Per Ersson
per.ersson@amm.gu.se

Arbets- och miljömedicin, AMM
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Box 414
SE 405 30 Göteborg

Kontaktuppgifter till övriga styrelsemedlemmar återfinns på medlemssidan.

Postgiro

SYMF:s postgironummer 233635-2

Vårt organisationsnummer

SYMF:s organisationsnummer 955569-9207.