Kontakta oss

Kontaktperson för SYMF är Maria Assenhöj.

Maria Assenhöj
maria.assenhoj@regionostergotland.se
Arbets- och miljömedicin
för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län
Medicincentrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping, Sverige

Kontaktuppgifter till övriga styrelsemedlemmar återfinns på medlemssidan.

Postgiro

SYMF:s postgironummer 233635-2

Vårt organisationsnummer

SYMF:s organisationsnummer 955569-9207.