Kontakta oss

Kontaktperson för SYMF är Pernilla Wiebert.

Pernilla Wiebert
pernilla.wiebert@sll.se
Centrum för arbets- och miljömedicin
Solnavägen 4
113 65 Stockholm

Kontaktuppgifter till övriga styrelsemedlemmar återfinns på medlemssidan.

Postgiro

SYMF:s postgironummer 233635-2

Vårt organisationsnummer

SYMF:s organisationsnummer 955569-9207.