Välkommen

Svensk yrkes- och miljöhygienisk förening är en förening för yrkesverksamma yrkes- och miljöhygieniker. Vi verkar för att upprätthålla och höja kompetensen inom vårt yrkesområde. I dag har föreningen cirka 140 medlemmar runtom i Sverige.

Aktuellt

Exponeringsbedömning för kemiska, biologiska och fysikaliska riskfaktorer

På fredag, 15/10, är sista dag att anmäla sig till kursen ”Exponeringsbedömning för kemiska, biologiska och fysikaliska riskfaktorer” som ges av Göteborgs universitet. Kursen kommer huvudsakligen att ges på distans, med undervisning på tisdagar. Det kommer att genomföras laborationer och arbetsplatsbesök på plats i Göteborg sammanhängande under tre arbetsdagar. Mer information hittar ni här eller … Läs merExponeringsbedömning för kemiska, biologiska och fysikaliska riskfaktorer

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Exponeringsbedömning för kemiska, biologiska och fysikaliska riskfaktorer

SYMFs medlemsmöte november 2021

Torsdagen den 18 november går SYMFs medlemsmöte av stapeln kl 13:00-15:00. Vid mötet tar vi bland annat upp vad som händer på AMM-klinikerna och på andra yrkeshygieniska enheter (”Landet-runt”), i SYMFs nätverk och i certifieringsgruppen SYMC. Vi i den nya styrelsen kommer också presentera oss och vi planerar att bjuda in en extern föreläsare för … Läs merSYMFs medlemsmöte november 2021

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för SYMFs medlemsmöte november 2021

Sök SYMFs resestipendium!

SYMF brukar dela ut ett resestipendium om 5000 kr en gång per år. Stipendiet är ett bidrag till en medlem som vill delta i en kurs, konferens eller liknande inom SYMF:s intresseområde. På grund av pandemin delades inget resestipendium ut under 2020 men nu utlyser vi stipendium för 2021. Styrelsen anser att stipendiet också kan … Läs merSök SYMFs resestipendium!

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Sök SYMFs resestipendium!

Analys av elementärt kol

Från och med den 1 september 2021 kan Arbets- och miljömedicin i Göteborg ta emot beställningar för analys av elementärt kol som ett mått på exponering för diesel. Detta är nu högaktuellt då det från och med 2023 kommer att finnas ett nytt gränsvärde för diesel i luft på 50 ug/m3. Gränsvärdet är ett bindande … Läs merAnalys av elementärt kol

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Analys av elementärt kol

Pris för årets artikel 2019 – 2020 till Karin Lovén och Maria Hedmer

Karin Lovén och Maria Hedmer fick SYMFs pris för årets artikel 2019 – 2020. Läs mer här.

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Pris för årets artikel 2019 – 2020 till Karin Lovén och Maria Hedmer

Lena Andersson – Årets Yrkes- och miljöhygieniker 2020

Årets Yrkes- och miljöhygieniker 2020 blev Lena Andersson, AMM Örebro.  Läs mer här.

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Lena Andersson – Årets Yrkes- och miljöhygieniker 2020

IETOX – digital konferens

Den 18-22 November sker The Second International Industrial and Environmental Toxicology Congress – IETOX, som hålls online. Info finns på http://www.ietox2020.com/en.   SYMF styrelse

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för IETOX – digital konferens

Ny kurs i riskbedömning våren 2021

Under 18 januari till 6 juni 2021 ger Göteborgs Universitet en kurs i Exponeringsbedömning för kemiska, biologiska och fysikaliska hälsorisker på halvfart. Denna kurs har startats som en reaktion på att Företagshälsovårdens kompetensförsörjning” (Rapport FHV 2019:2) visade att det fanns ett starkt behov av kvalificerade arbetsmiljöingenjörer. Kursen kommer att ges på halvtid över hela terminen. Det … Läs merNy kurs i riskbedömning våren 2021

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ny kurs i riskbedömning våren 2021

Den svenska vibrationsdatabasen – Ny och förbättrad

Inom ramen för forskningsprojektet ” Förenklade exponeringsbedömningar av vibrationer – ett viktigt verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet?”, med stöd av AFA försäkring, har Hans Pettersson samt deltagare från AMM kliniker uppdaterat den svenska vibrationsdatabasen. Projektet startade 2018 och ska avslutas i sommar, 2020. Inom projektet har Hans och medarbetare utvecklat Sveriges nationella vibrationsdatabas design så … Läs merDen svenska vibrationsdatabasen – Ny och förbättrad

Posted in Vibrationsdatabasen | Kommentarer inaktiverade för Den svenska vibrationsdatabasen – Ny och förbättrad

Mätkursen i Linköping

Mätkursen åter igång På grund av pandemin har AMM-klinikernas Mätutbildning haft ett tillfälligt uppehåll, men i mars 2021 startade vi upp en ny kurs med ett digitalt teoripass under tre dagar. I början av hösten kommer deltagarna att samlas under smittsäkra förhållanden i Linköping för ett praktiskt moment, då man får bekanta sig med olika … Läs merMätkursen i Linköping

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Mätkursen i Linköping