Mätutbildning för vibrationer, buller och kemiska exponeringar i arbetsmiljön

Arbets- och miljömedicin i Göteborg anordnar under 2024 en kurs riktad främst till arbetsmiljöingenjörer med tema exponeringsmätningar i arbetsmiljön. Kursen fokuserar på mätningar inom områdena vibrationer, buller och kemi (partiklar och gaser). Kursen ges i samarbete med de Arbets- och miljömedicinska enheterna i Sverige.

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig! Mer information och anmälan till kursen finns här:

Mätutbildning för vibrationer, buller och kemiska exponeringar i arbetsmiljön – AMM