Årsmöte 11 maj kl 12:30 i Uppsala

SYMF årsmöte 2022 kommer att äga rum onsdag den 11 maj kl. 12:30 i Uppsala. Det är dagen innan det Arbets- och Miljömedicinska vårmötet i Uppsala 12-13 maj.

– Lokal kommer att meddelas senast i början av april tillsammans med att aktuella handlingar skickas ut.

– Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30 mars.

I händelse av att det fortfarande finns restriktioner på grund av covid-19 kommer mötet att hållas digitalt samma tid. Mer information kommer om det blir aktuellt.  

Hoppas att vi ses i Uppsala!

/ SYMFs styrelse