Exponeringsbedömning för kemiska, biologiska och fysikaliska hälsorisker

Nu har ansökan öppnat för kursen i exponeringsbedömning som ges vid Göteborgs universitet. Kursen ges under höstterminen 2023 och är huvudsakligen en distanskurs . För mer information och kontaktuppgifter till kursansvarig Håkan Tinnerberg, se här.