Om medlemsförteckningen

Du kan själv lägga in dina uppgifter i förteckningen. Du ansvarar själv för att uppgifterna som ligger i förteckningen är korrekta.

Instruktioner för att logga in finns i medlemsbladet.