Den svenska vibrationsdatabasen – Ny och förbättrad

Inom ramen för forskningsprojektet ” Förenklade exponeringsbedömningar av vibrationer – ett viktigt verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet?”, med stöd av AFA försäkring, har Hans Pettersson samt deltagare från AMM kliniker uppdaterat den svenska vibrationsdatabasen. Projektet startade 2018 och ska avslutas i sommar, 2020.

Inom projektet har Hans och medarbetare utvecklat Sveriges nationella vibrationsdatabas design så att den ska vara mer användarvänlig och förhoppningsvis öka användningen av databasen för riskbedömningar.

Till databasen har tillkommit en enkel sökfunktion där användaren söker maskin- eller fordonstyper och får medianen av vibrationsnivån för hela maskintypen. Användaren skriver själv in daglig användningstid av maskinerna. I den avancerade sökningen går det att söka på specifik maskintyp, tillverkare, modell, drivning, fältmätning eller CE deklarerat värde samt under vilken tidsperiod mätningen genomfördes. Databasen beräknar även total daglig vibrationsnivå för alla maskiner som användaren valt men också daglig vibrationsnivå för varje enskild maskin. Det finns även en funktion där användaren kan få en mätrapport skickat till sin e-post av de maskiner den valt i databasen. Databasen är tillgänglig för alla och även på engelska. Antalet inlagda fältmätningar av vibrationer har ökat med ca 900 nya hand-arm och helkroppsvibrations-mätdata under projekttiden.

https://www.vibration.db.umu.se/app/

Efter projektets slut kommer databasen administreras och ledas av en AMM grupp som består av en representant från varje AMM klinik i Sverige.